Välkommen
till
Föräldrarkooperativet Åkersorken
FÖRSKOLA


Föräldrakooperativet Åkersorken
I natursköna Vallby ligger Åkersorkens Föräldrakooperativ. Kooperativet driver en egen förskola och ett eget tillagningskök.

Åkersorken har en gemensam grund att stå på gällande barnsyn, vision och värderingar. Det innebär att vi arbetar mycket med barnens inflytande och delaktighet under deras dag hos oss. Barnen ges utrymme för att välja aktiviteter under dagen. De får även känna att de kan vara med och påverka verksamheten på förskolan.
FÖRSKOLA
VALLBY SKOLA
FRITIDSHEM
FÖRSKOLA